NFZ

Przychodnia IMARI posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w zakresie ortodoncji, protetyki, stomatologii zachowawczej oraz stomatologii dziecięcej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz odpowiednimi rozporządzeniami, ubezpieczonym do 12 roku życia przysługuje w ramach ortodoncji niedopłatnie aparat ortodontyczny ruchomy. W ramach protetyki ubezpieczonym, u których brakuje min. 5 zębów w jednym łuku zębowym, przysługuje proteza akrylowa ruchoma, raz na 5 lat.